Λειτουργία την περίοδο πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας  Υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID – 19 από τις 18.05.2020

1

Η διεύθυνση του Κέντρου Ανάπτυξη επέλεξε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη δημόσια υγεία να παραμείνει το Κέντρο κλειστό από τις 20.03.2020 μέχρι τις 15.05.2020. Σε αυτό το διάστημα, οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν  αποκλειστικά εξ αποστάσεως  (τηλεσυνεδρίες), όπου ήταν εφικτό.

Από τις 18.05.2020 θα επαναλειτουργήσει το Κέντρο μας ακολουθώντας με σύνεση, υπευθυνότητα και ψυχραιμία, όχι μόνο  τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Πολιτικής Προστασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού COVID – 19, αλλά και επιπλέον μέτρα που θεωρούμε κατάλληλα για τις συνεδρίες που θα γίνονται στους χώρους μας.

Ενδεικτικά εφαρμόζονται τα παρακάτω:

Θεραπευτικός χώρος:

 2

Για την όσο γίνεται καλύτερη προστασία των θεραπευόμενων και των θεραπευτών στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ έχουν εφαρμοστεί τα παρακάτω μέτρα:

Ειδικά προστατευτικά διαχωριστικά από Plexiglas σε κάθε θεραπευτική θέση:

→  Σε κάθε θεραπευτική θέση έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά διαχωριστικά από Plexiglas.

Απομάκρυνση αντικειμένων, επίπλων κτλ. τα οποία είναι δύσκολο να απολυμανθούν  (π.χ. μοκέτες, λούτρινα παιχνίδια.)

→ Έχουν απομακρυνθεί από τους θεραπευτικούς χώρους όλα τα αντικείμενα, παιχνίδια, έπιπλα κτλ., των οποίων η απολύμανση είναι δύσκολη.

Συστηματική απολύμανση όλων των θεραπευτικών χώρων

Όλοι οι θεραπευτικοί χώροι απολυμαίνονται συστηματικά πριν την έναρξη  και μετά τη λήξη κάθε θεραπευτικής συνεδρίας από τις θεραπεύτριες, καθώς και από επαγγελματίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τήρηση της αναλογίας ατόμων και τετραγωνικών μέτρων βάσει των οδηγιών που ανακοίνωσε το υπουργείο.

Συνέχιση των εξ αποστάσεως συνδριών, όπου αυτό είναι δυνατό και απαραίτητο

→ Παροχή συνεδριών εξ αποστάσεως σε θεραπευόμενους που μπορούν να επωφεληθούν και για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να έρθουν στο χώρο του Κέντρου.

Τρόπος λειτουργίας:

3

 

Διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας:  

→ Η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας ορίζεται πλέον  στα 45 λεπτά (αντί για 50 λεπτά) για να γίνεται η αποχώρηση κάθε παιδιού και η έλευση του επόμενου με ασφάλεια και σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες πρόληψης.

Κατάργηση της αίθουσας αναμονής:

 → Για την αποφυγή συνωστισμού, καταργείται προσωρινά  η αίθουσα αναμονής, η οποία λειτουργεί πλέον ως σταθμός ελέγχου και απολύμανσης (π.χ. πλύσιμο χεριών του παιδιού στην αρχή και τη λήξη της θεραπείας).

→ Ο γονέας που φέρνει το παιδί του για θεραπευτική συνεδρία, αναμένει στον χώρο έξω από την εσωτερική είσοδο του Κέντρου (κλιμακοστάσιο) το πολύ 5 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίας και σε απόσταση 2 μέτρων από άλλους γονείς / παιδιά που ενδέχεται να περιμένουν στον ίδιο χώρο.

→ Ο γονέας θα πρέπει να βρίσκεται λίγα λεπτά πριν την λήξη της θεραπευτικής συνεδρίας ΕΞΩ από τους θεραπευτικούς χώρους του κέντρου (έξω από την εσωτερική είσοδο), έτσι ώστε να παραλάβει το παιδί του.

→ Ένας γονέας/συνοδός θα φέρνει και θα παραλαμβάνει το παιδί στην αρχή και στο τέλος κάθε συνεδρίας (όχι και οι δυο γονείς μαζί, αδέρφια ή άλλα άτομα) για αποφυγή συνωστισμού.

Είσοδος  και έξοδος από τους θεραπευτικούς χώρους του κέντρου

→  Η είσοδος στους θεραπευτικούς χώρους επιτρέπεται ΜΟΝΟ στα θεραπευόμενα άτομα, δηλ. στα παιδιά που έχουν συνεδρία λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας κτλ. Η θεραπεύτρια του παιδιού φροντίζει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την έλευσή του.

→ Πριν την είσοδο στον θεραπευτικό χώρο, ο κάθε θεραπευόμενος θερμομετράται ανέπαφα και, αν διαπιστωθεί πως έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη φυσιολογική, τότε ο γονέας ενημερώνεται αμέσως και παραλαμβάνει το παιδί του ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

→ Το κάθε παιδί εισέρχεται  στον θεραπευτικό χώρο ΜΟΝΟ με την ειδική θεραπεύτρια Εισόδου - Εξόδου, η οποία θα φροντίσει για την θερμομέτρησή του, το πλύσιμο των χεριών του και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία του.

Ενημέρωση γονέων:

Η ενημέρωση των γονέων για την πορεία του θεραπευτικού προγράμματος του παιδιού τους ΔΕΝ γίνεται πλέον μετά τη συνεδρία του παιδιού τους αλλά πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες σε ξεχωριστό ραντεβού με τη διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξη και τις θεραπεύτριες του παιδιού.

Κατάργηση «διπλών» μαθημάτων:

Καταργούνται τα  «διπλά» μαθήματα  (π.χ. μια θεραπευτική ώρα για λογοθεραπεία και στη συνέχεια θεραπευτική ώρα για εργοθεραπεία με παραμονή του παιδιού στον θεραπευτικό χώρο) για την αποφυγή συνωστισμού στους θεραπευτικούς χώρους.

Ατομική υγιεινή:

4

Παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών (σαπούνι, χειροπετσέτες) και αντισηπτικά σε όλους τους θεραπευτικούς χώρους και οι θεραπεύτριες φροντίζουν για την προστασία και υγιεινή σε κάθε συνεδρία.

Ειδικά πραγματοποιούνται τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης:

→ Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών των θεραπευτριών στην έναρξη  και στη λήξη κάθε θεραπευτικής συνεδρίας.

→ Υποχρεωτική χρήση γαντιών, τα οποία αλλάζουν μετά από κάθε συνεδρία.

→ Αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω σταγονιδίων (π.χ. εφαρμογή πιστοποιημένης μάσκας και όχι χειροποίητη).

→ Απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα όλων των επιφανειών στο χώρο που γίνεται η θεραπευτική συνεδρία πριν, κατά τη διάρκεια και στη λήξη ΚΑΘΕ συνεδρίας από τις θεραπεύτριες.

→ Τακτική απολύμανση αντικειμένων με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι θεραπεύτριες και τα παιδιά (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, πληκτρολόγια κτλ.).

→ Τακτική ολική απολύμανση του χώρου από ειδικό συνεργείο απολύμανσης.

→ Διατήρηση επαρκούς αερισμού των θεραπευτικών χώρων.

Επιστρέφουμε ξανά κοντά στα παιδιά και στις οικογένειές τους αλλά μένουμε ασφαλείς!

Τηρώντας όλα τα παραπάνω και ακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και τις επίσημες οδηγίες, ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και να ξανακάνουμε τις συνεδρίες μας από κοντά με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και για την εμπιστοσύνη.

Φιλικά

Καρόλα Folle – Αλέπη

Κλιν. Ψυχολόγος MSc – Παιδοψυχολόγος

Λογοθεραπεύτρια

Διευθύντρια του Κέντρου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Καλαμάτα, 03.05.2020

Το Έργο μας

my gallery front

Επικοινωνία

"Ανάπτυξη" Καλαμάτας

Βασ. Όλγας 23 - Καλαμάτα

Τηλ. 2721028954

"Ανάπτυξη" Μεσσήνης

Δημ. Παύλου Πτωχού 10 - Μεσσήνη

Τηλ. 2722024065

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.