Θεραπεύεται ο Αυτισμός;

Γιατί είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση;

Το παιδί μου αργεί στο διάβασμα και στο γράψιμο, έχει κάποιο πρόβλημα;

Τι μπορώ να κάνω για να προετοιμάσω το παιδί μου για να πάει στην πρώτη δημοτικού;

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου παρουσιάζει σημάδια τραυλισμού

 

Θεραπεύεται ο Αυτισμός;

Ο Αυτισμός είναι μια Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει αρκετούς τομείς στην εξέλιξη του παιδιού (διάχυτη) και πως ακολουθεί την ανάπτυξή του (αναπτυξιακή). Είναι εγγενής διαταραχή και ακολουθεί το παιδί σε όλη του τη ζωή. Ωστόσο μια συνεχής και συστηματική παρέμβαση βοηθά το παιδί να μειώσει την εμφάνιση μη λειτουργικών συμπεριφορών, να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητές του και να αποκτήσει κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ο Αυτισμός μπορεί να μη θεραπεύεται, αλλά όπως ένα οποιοδήποτε παιδί στην πορεία του χρόνου αλλάζει και εξελίσσεται, έτσι και ένα παιδί με Αυτισμό με την κατάλληλη προσέγγιση θα εξελιχθεί και θα βελτιωθεί όπου και όσο μπορεί.

Φωτεινή Δημ. Φειδά

Ειδική Παιδαγωγός

Υπεύθυνη του τμήματος Ειδικής Μάθησης

 

Γιατί είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση;

Η «Πρώιμη παρέμβαση» είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας,  το οποίο  μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες ήδη από τη βρεφική – νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε να παρέμβουμε με τις κατάλληλες τεχνικές και τους κατάλληλους τρόπους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και άμεσα για την αποκατάσταση των δυσκολιών του. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί – δυσκολίες στον λόγο, στην επικοινωνία, στην κίνηση…- είναι σκόπιμο να ξεκινήσει από νωρίς ένα πρόγραμμα παρέμβασης με απώτερο σκοπό να είναι αργότερα λειτουργικό  σε όλα τα πλαίσια που αυτό δραστηριοποιείται- οικογενειακό, σχολικό περιβάλλον, ομάδα φίλων κ.λπ.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι πρώιμες δυσκολίες στα παιδιά μπορεί να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην σχολική και στην ψυχο-συναισθηματική τους πορεία, αλλά ακόμα και στην ενήλική τους ζωή.  Έτσι σε πολλές περιπτώσεις, όπου έχει γίνει πρώιμη παρέμβαση, το παιδί καταφέρνει να «καλύψει» τις ανάγκες του και να είναι έτοιμο να ενταχθεί στα κοινωνικά πλαίσια του σχολείου και γενικότερα μιας ομάδας,  χωρίς να το εμποδίζουν δυσκολίες που προϋπήρχαν, πριν την έναρξη προγράμματος.  Ακόμα και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις,  καθώς οι παρεμβάσεις, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι, η μάθηση και η γενίκευση δείχνει να είναι ευκολότερη και το παιδί έχει καλύτερη γνωστική, αλλά και επικοινωνιακή ανάπτυξη.

Τέλος να  σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης παίζει η συνεργασία της οικογένειας με τον θεραπευτή ή τη διεπιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει το παιδί  (λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή κ.α.) και η συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα.  Χωρίς τη βοήθεια της οικογένειας στο πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού, δε θα είναι εύκολο να φτάσει το παιδί  στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το παιδί τις περισσότερες ώρες της ημέρας, πριν την ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον, τις περνά στο σπίτι.

Φωτεινή Δημ. Φειδά

Ειδική Παιδαγωγός

Υπεύθυνη του τμήματος Ειδικής Μάθησης

 

Το παιδί μου αργεί στο διάβασμα και στο γράψιμο, έχει κάποιο πρόβλημα;

Η διαφορετικότητα υπάρχει στη ζωή μας και εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα (ανάπτυξη, ικανότητες, εμφάνιση κ.ά.). Είναι πιθανό ένα  παιδί να είναι  γενικότερα πιο αργό από άλλα παιδιά της ηλικίας του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του π.χ. τρέξιμο, στην εκτέλεση μιας εντολής, στο ντύσιμο κ.ά. και κατ’ επέκταση να έχει πιο αργούς ρυθμούς και κατά την εκτέλεση των σχολικών του εργασιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι αν παράλληλα με τον αργό ρυθμό στο διάβασμα και στο γράψιμο εκδηλώνονται και άλλες δυσκολίες, όπως το να συγχέει γράμματα ή να παραλείπει κάποια κατά τη γραφή ή και κατά την ανάγνωση, να μην κατανοεί τι διαβάζει, να έχει δυσνόητο γραφικό χαρακτήρα, να πραγματοποιεί πολλά ορθογραφικά λάθη κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση,  και ειδικά αν οι δυσκολίες παραμένουν  μετά το πρώτο δίμηνο των διακοπών των Χριστουγέννων της δευτέρας τάξης του δημοτικού, θα πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για την αξιολόγηση των δυσκολιών αυτών και την πιθανή έναρξη ενός προγράμματος για την αντιμετώπισή τους.

Φωτεινή Δημ. Φειδά

Ειδική Παιδαγωγός

Υπεύθυνη του τμήματος Ειδικής Μάθησης

 

Το παιδί μου ξεχνά γράμματα όταν γράφει, έχει δυσλεξία;

Είναι φυσιολογικό όταν τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τον γραπτό λόγο στην πρώτη δημοτικού να παραλείπουν κάποια γράμματα. Όλα τα παιδιά χρειάζονται χρόνο να αφομοιώσουν και να αυτοματοποιήσουν το μηχανισμό της γραφής μέσα από την  άσκηση και την  επανάληψη.  Συνήθως αυτό το χαρακτηριστικό με τον καιρό εξαφανίζεται, ωστόσο υπάρχουν παιδιά που συνεχίζουν να εμφανίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Αν οι δυσκολίες αυτές παραμένουν και μετά το πέρας του πρώτου πεντάμηνου από την έναρξη της δευτέρας τάξης του δημοτικού, είναι  απαραίτητο ο γονέας να απευθυνθεί για αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί και να ξεκινήσει νωρίς, αν κριθεί απαραίτητο,  πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους.

Φωτεινή Δημ. Φειδά

Ειδική Παιδαγωγός

Υπεύθυνη του τμήματος Ειδικής Μάθησης

 

Τι μπορώ να κάνω για να προετοιμάσω το παιδί μου για να πάει στην πρώτη δημοτικού;

Συχνά οι περισσότεροι γονείς όταν το παιδί τους φοιτά στο νηπιαγωγείο αγχώνονται να το προετοιμάσουν για την πρώτη δημοτικού και το μόνο τους μέλημα είναι να του μάθουν να γράφει και να αναγνωρίζει όλα τα γράμματα και τους αριθμούς. Αυτό από μόνο του δε βοηθά τα παιδιά για την ομαλή τους ένταξη στην α’ δημοτικού και δεν τα φέρνει σε ουσιαστική και βαθιά επαφή με τη γλώσσα, την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική. Το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει πριν την ένταξη του παιδιού στην α’ δημοτικού είναι η ανάπτυξη της φωνολογικής του ενημερότητας, η διαχείριση των προ-μαθηματικών εννοιών μέσα από τη ζωή, η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματός του. Αναλυτικότερες οδηγίες για δραστηριότητες για τις παραπάνω δεξιότητες  στα άρθρα «Τι σημαίνει φωνολογική ενημερότητα και πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να την αναπτύξει;», «Η διαχείριση των προ- μαθηματικών εννοιών μέσα από τη ζωή», «Τα όρια στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού».

Φωτεινή Δημ. Φειδά

Ειδική Παιδαγωγός

Υπεύθυνη του τμήματος Ειδικής Μάθησης

 

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου παρουσιάζει σημάδια τραυλισμού

Ορισμένες φορές κατά την ανάπτυξη του λόγου στην προσχολική ηλικία, είναι φυσιολογικό να εμφανιστούν φυσιολογικές δυσρυθμίες, οι οποίες είναι ίδιες με αυτές που εμφανίζονται στον τραυλισμό. Οι δυσρυθμίες αυτές δεν έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου, αλλά η συχνότητά τους σταδιακά μειώνεται και γίνεται αυθόρμητη υποχώρηση (μέσα σε διάστημα 3ων μηνών ).

Οι γονείς σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προσέχουν τις αντιδράσεις τους σε αυτές τις γλωσσικές συμπεριφορές του παιδιού και να τηρούν κάποιες βασικές συμπεριφορές για να βοηθήσουν το παιδί τους (περισσότερες συμβουλές δίνονται στο άρθρο τραυλισμός).  Επίσης θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα λογοθεραπευτή για αξιολόγηση της ομιλίας του παιδιού, αν οι δυσκολίες  γίνονται εντονότερες και εμφανίζονται για παραπάνω από το χρονικό διάστημα των τριών μηνών, που προαναφέρθηκε.

Χριστίνα Ζόμα

Λογοθεραπεύτρια

 

Το Έργο μας

my gallery front

Επικοινωνία

"Ανάπτυξη" Καλαμάτας

Βασ. Όλγας 23 - Καλαμάτα

Τηλ. 2721028954

"Ανάπτυξη" Μεσσήνης

Δημ. Παύλου Πτωχού 10 - Μεσσήνη

Τηλ. 2722024065

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.